Klassieke acupunctuur
Oor acupunctuur

Hoogeveen en Zwolle

Drs. in de geneeskunde en Klassiek acupuncturist

Wie is Fjodor Poort?

Ik ben drs. geneeskunde en acupuncturist. In 1993 heb ik mijn geneeskunde studie afgerond aan de universiteit van Maastricht. Daarna was ik 8 jaar werkzaam als regulier arts in diverse asielzoekerscentra. Daarnaast heb ik 3 jaar gewerkt binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ik heb me altijd geïnteresseerd voor de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.M.) met de nadruk op de Acupunctuur-therapie. Sinds 1995 heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd in de klassieke acupunctuur, oor-acupunctuur en electro-acupunctuur volgens Voll. Ik was zo enthousiast over de resultaten bij mijn patiënten, dat ik in 2009 besloot om mij alleen met acupunctuur bezig te houden. Hier ligt mijn hart. Ik heb vele bijscholingen gedaan op het gebied van hoofdpijn, allergieen, onvruchtbaarheid inclusief ivf en iui, gewrichtsklachten en hernia's.

Ik ben lid van: 
NVA (De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)
KAB (klachtencommissie).
Mijn agb code is: 90025323.

1993

Diploma geneeskunde

universiteit van Maastricht

1993

Specialisatie Arts Maatschappij en Gezondheid

GGD

2013

Ooracupunctuur volgens de Duitse arts prof. dr. Frank Bahr

Goudseacademie

1997

Drie jarige opleiding aan de NAAS

Nederlandse Artsen en Acupunctuur Stichting

1999 - 2000

Cursussen Electro-acupunctuur volgens voll

Menno Bloemhof

2015

Bijscholing ooracupunctuur volgens de Duitse arts prof. dr. Frank Bahr.

Goudseacademie

Vergoeding acupunctuurbehandeling

Zorgverzekering

Ik ben drs. in de geneeskunde en acupuncturist daarom worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering. Uw eigen risico is in de aanvullende verzekering niet van toepassing. Ik ben lid van NVA (De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en KAB (klachtencommissie).

Tip: Als u denkt meerdere behandelingen nodig te hebben start de behandeling het einde van het jaar zodat u de vergoeding van 2 kalenderjaren kunt gebruiken!
acupuncture-fjodor.jpg

MAAK EEN AFSPRAAK

Voor meer informatie over acupunctuur, een afspraak of een kosteloos kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Drs. Fjodor poort.

Bel: 06 1659 4272
Of stuur een bericht naar: info@fjodorpoort.nl
Acupunctuur Hoogeveen

Locatie Hogeveen

Complementair medisch Centrum
Middenweg 51
7906 LK Hoogeveen
061659 4272

Locatie Zwolle

Bloesemacupunctuur
Zonnebloemstraat 29 A
8012 XH Zwolle
061659 4272