Acupunctuur Fjodor Poort Hoogeveen en Zwolle

Acupunctuur behandeling

Hoe gaat het in zijn werk?

Intake gesprek en onderzoek

Een eerste consult begint altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Uw klachten worden in kaart gebracht en ook is er aandacht voor ogenschijnlijke bijzaken, zoals slaapritme en vertering. Deze informatie geven een completer beeld van uw gezondheid. Op deze manier kan de klacht op holistische wijze benaderd worden. Na het vraaggesprek voel ik uw pols en bekijk ik uw tong, twee belangrijke peilers van de klassieke acupunctuur diagnostiek.

Daarna begin ik met behandelen met acupunctuur en geef ik leefstijl en voedingsadviezen die passen bij het energiepatroon. Ik bespreek een behandelplan waarin ik voorstel om minimaal 4 keer te behandelen. Die tijd is vrijwel altijd nodig minimaal nodig om iemand klachtenvrij te krijgen of iets te kunnen zeggen of een behandeling al dan niet aanslaat.

Vervolg behandeling

De behandeling wordt meestal gelijk de eerste keer uitgevoerd. Ik plaats zorgvuldig kleine naalden op punten die de energie in uw lichaam kunnen beïnvloeden. U voelt een kleine vrijwel nooit pijnlijk prikje. Acupunctuurpunten waarvan veel werking uitgaat geeft een enkele keer een licht vervelend gevoel. Soms gebruik ik Moxa (bijvoetskruid) of infrarood energielamp om de naalden te verwarmen en de energiestroom te stimuleren. Daarnaast pas ik ook (Chinese) ooracupunctuur toe.

Tijdens de tweede behandeling zal ik naast de acupunctuur behandeling ook aandacht besteden aan de eerder gegeven leefstijl en voedingsadviezen.

Verloop van de behandeling

Na 4 tot 6 wekelijkse behandelingen zal er een evaluatie plaats vinden. 80% van mijn klanten reageren goed op acupunctuur. Soms komt de behandeling langzaam opgang en dient er geduld betracht te worden en zie ik pas resultaat na 3 of 4 behandelingen. Dit is erg afhankelijk van de klacht. Mocht blijken dat u na 4 behandelingen nog niet reageert dan kunnen we na een evaluatie ervoor kiezen de ooracupunctuur volgens Bahr in te zetten.
Fjodor-poort Acupunctuur

Fjodor Poort heeft zich gespecialiceerd in onderstaande klachten:

Pijnbestrijding   Hooikoors  hyperventilatie   gewrichtsklachten   slaapproblemen   Allergie,  astma   Perifere neuropathie  stoppen met roken rugpijn  hoge bloeddruk  sinusitis  ondersteuning bij chemotherapie

Ik ben lid van:
NVA  De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur »
KAB klachtencommissie »
Mijn agb code is: 90025323.